Kategoriat
johtaminen

Kumpi oli ensin: budjetti vai strategia?

Tähän aikaan vuodesta toiset johtoryhmät jo viimeistelevät ja toiset vasta ”lämmittelevät” budjettiaan. Harmittavan moni yritys lähtee budjetoimaan edellisvuoden pohjalta, koska uskotaan, että paras ennuste tulevan vuoden budjetista on mennyt vuosi. Budjetti tavallaan ”ankkuroidaan” viime vuoteen.

Tämä toimintamalli on monissa yrityksissä niin syvään juurtunut, että työntekijät joutuvat todella tekemään töitä, jotta eivät tule yli- tai alisuorittaneeksi budjettia. Tällainen budjetin asetanta ei rohkaise parantamaan suoritusta ja saattaa jopa toimia kasvun esteenä.

Toinen harmituksen aihe budjetoinnissa on sen irrallisuus strategiaan. Kumman pitäisi tulla ensin: strategian vai budjetin?

Kategoriat
johtaminen

Valekonsultti vie, vikisetkö?

Vaikka digitaalista liiketoimintaa on tehty 90 -luvulta lähtien, varsinainen verkkoliiketoiminta on toimialana suhteellisen tuore. Digitaalisen liiketoiminnan konsultit eivät omaa erityistä koulutusta, eikä heiltä edellytetä toimilupaa, kuten lääkäreiltä, apteekkareilta tai lakimiehiltä. Toimialalle on siirtynyt eri tasoisia asiantuntijoita muilta aloilta ja moni digikonsultti on itseoppinut. Koska melkein kuka hyvänsä voi kruunata itsensä digikonsultiksi, konsulttien osaaminen vaihtelee suuresti. Asiakkaat ovatkin suuren haasteen edessä valitessaan sopivaa konsulttia.

Kategoriat
asiakaskokemus

Asiakaskokemuksen mittaaminen

Asiakaskokemuksen mittaaminen puhuttaa paljon, mutta käytännön toiminta näyttää olevan vielä enemmän puhetta kuin tekoja. Moni kiirehtii suinpäin valitsemaan mittaria ja asiakaskyselytyökalua sen sijaan, että pysähtyisi tarkastelemaan kokonaisuutta. Ehkä juuri tästä syystä monessa yrityksessä asiakaskokemuksen mittaus on yhden ainoan kyselyn varassa ja asiakaskokemuksen ”ilmentymänä” yrityksen NPS -luku.

Net Promoter Score eli NPS on näppärä tapa asiakkaiden suositteluhalukkuuden selvittämiseen. Suositteluhalukkuus on mittarina hyvä ennustamaan yrityksen menestystä tulevaisuudessa ja siksi NPS:n suosio onkin ollut merkittävä viime vuosina. Suositteluhalukkuus ei kuitenkaan kerro asiakaskokemuksesta, mutta se saattaa kertoa asiakasuskollisuudesta. Lyhyt vierailu Googlessa osoittaa, että yllättävän monella tuntuu menevät vellit ja puurot sekaisin. Asiakasuskollisuus ei ole sama asia kuin asiakaskokemus!