Kategoriat
johtaminen

Kumpi oli ensin: budjetti vai strategia?

Tähän aikaan vuodesta toiset johtoryhmät jo viimeistelevät ja toiset vasta ”lämmittelevät” budjettiaan. Harmittavan moni yritys lähtee budjetoimaan edellisvuoden pohjalta, koska uskotaan, että paras ennuste tulevan vuoden budjetista on mennyt vuosi. Budjetti tavallaan ”ankkuroidaan” viime vuoteen.

Tämä toimintamalli on monissa yrityksissä niin syvään juurtunut, että työntekijät joutuvat todella tekemään töitä, jotta eivät tule yli- tai alisuorittaneeksi budjettia. Tällainen budjetin asetanta ei rohkaise parantamaan suoritusta ja saattaa jopa toimia kasvun esteenä.

Toinen harmituksen aihe budjetoinnissa on sen irrallisuus strategiaan. Kumman pitäisi tulla ensin: strategian vai budjetin?