Kategoriat
johtaminen

Kumpi oli ensin: budjetti vai strategia?

Tähän aikaan vuodesta toiset johtoryhmät jo viimeistelevät ja toiset vasta ”lämmittelevät” budjettiaan. Harmittavan moni yritys lähtee budjetoimaan edellisvuoden pohjalta, koska uskotaan, että paras ennuste tulevan vuoden budjetista on mennyt vuosi. Budjetti tavallaan ”ankkuroidaan” viime vuoteen.

Tämä toimintamalli on monissa yrityksissä niin syvään juurtunut, että työntekijät joutuvat todella tekemään töitä, jotta eivät tule yli- tai alisuorittaneeksi budjettia. Tällainen budjetin asetanta ei rohkaise parantamaan suoritusta ja saattaa jopa toimia kasvun esteenä.

Toinen harmituksen aihe budjetoinnissa on sen irrallisuus strategiaan. Kumman pitäisi tulla ensin: strategian vai budjetin?

Kategoriat
johtaminen

Valekonsultti vie, vikisetkö?

Vaikka digitaalista liiketoimintaa on tehty 90 -luvulta lähtien, varsinainen verkkoliiketoiminta on toimialana suhteellisen tuore. Digitaalisen liiketoiminnan konsultit eivät omaa erityistä koulutusta, eikä heiltä edellytetä toimilupaa, kuten lääkäreiltä, apteekkareilta tai lakimiehiltä. Toimialalle on siirtynyt eri tasoisia asiantuntijoita muilta aloilta ja moni digikonsultti on itseoppinut. Koska melkein kuka hyvänsä voi kruunata itsensä digikonsultiksi, konsulttien osaaminen vaihtelee suuresti. Asiakkaat ovatkin suuren haasteen edessä valitessaan sopivaa konsulttia.

Kategoriat
johtaminen

Budjetti on johtamisen työkalu

Yritysten siilot syntyvät, kun asiantuntijat ja erikoisosaajat kootaan tiimiksi ratkaisemaan ongelmaa tai haastetta, jossa he ovat hyviä. Vaikka yrityksen prosessit näennäisesti tukevat yhteistyötä sisäisten yksiköiden ja tiimien kanssa, todellisuus on monesti toinen. Yhtenä siilojen suurimpana ylläpitäjänä on budjetointi ja väärin asetetut insentiivit.